Muovin pyrolyyttisen kierrätyksen pilotointialusta – PlastPyro

Muovinjätteen kierrätys on yksi keskeisistä keinoista vähentää muovien aiheuttamaa ympäristökuormaa. Muovien kemiallisessa kierrätyksessä termokemialliset menetelmät ja etenkin pyrolyysitekniikat ovat teollisuuden mielenkiinnon kohteena, mutta teollisen mitan kemiallisen kierrätyksen laitoksia ei ole vielä käynnissä. VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on kuitenkin olemassa vastaavan kokoinen biomassan (metsätähteet yms.) pyrolyysin pilotlaitteisto, jonka voi kohtuullisilla lisäyksillä ja muutoksilla muuttaa muovin kemiallisen kierrätykseen soveltuvaksi.

PlastPyro-hankkeen tavoite on edelleen kehittää VTT Bioruukin innovaatioalustaa ja muuntaa nykyinen biomassan pyrolyysin pilotointilaitteisto sekalaisen muovijätteen pyrolyysiin sopivaksi. Laitteistoa voidaan valmistuttuaan käyttää pyrolyyttisen kierrätyksen prosessien ylösskaalaukseen ja kaupallistamiseen. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet voidaan jakaa neljään osaan:

  1. Muovin kemiallisen kierrätyksen arvoketjun yritysverkoston ja ekosysteemin analyysi.
  2. Muovin kemiallisen kierrätyksen teknologia-analyysi ja laitemuutosten kartoitus.
  3. VTT:n Bioruukki pilotointikeskuksessa sijaitsevan biomassojen pyrolyysin pilot-ympäristön muutostyöt, jonka investointiosuus toteutetaan rinnakkaisena investointihankkeena.
  4. Uuden muovin pyrolyysin pilotointilaitteiston toiminnan demonstrointi ja tutkimushankkeiden pohjustus.

Hanke toteutetaan pääosin VTT:n asiantuntijoiden toimesta hyödyntäen hankkeen johtoryhmässä olevien alan avainyritysten ja muiden sidosryhmien asiantuntemusta.

Vipuvoimaa-ja-EU-logot

Uudenmaan liitto logo

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


EAKR PlastPyro seminar and workshop​

24.8.2023, VTT Otaniemi
Esitykset / Presentations


Fast-pyrolysis-pilot